Ogłoszenia

ARCHIWALNE - WYNIKI PRZETARGU WARAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. W LIKWIDACJI

W związku z przeprowadzonym przetargiem nr 7 w spółce „Waran” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w likwidacji z siedzibą w Toruniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 342838 w wyniku odbytych posiedzeń w dniach 2 marca i 9 marca 2021 roku.
2021-03-10
więcej ...

ARCHIWALNE - Likwidator Waran spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w likwidacji z/s w Toruniu, przy ul. Ceglanej 6, KRS: 0000342838, NIP: 8792614028, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Likwidator Waran spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w likwidacji z/s w Toruniu, przy ul. Ceglanej 6, KRS: 0000342838, NIP: 8792614028, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa branży reklamowo–meblarskiej w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu Cywilnego za cenę nie niższą niż cena wywoławcza 1 665 279,19 zł brutto.
2021-01-21
więcej ...

ARCHIWALNE - Ogłoszenie na sprzedaż w drodze przetargu Zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzącego w skład masy likwidacyjnej Waran Sp. z o.o Sp. k. w Toruniu

Ogłoszenie na sprzedaż w drodze przetargu Zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu Cywilnego wchodzącego w skład masy likwidacyjnej Waran spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w likwidacji z/s w Toruniu
2020-10-27
więcej ...

Właściwe rozpoznanie - Szybka reakcja

Koncyliacyjny sposób rozwiązywania problemów klienta

 

INFO