Zasady rozliczeń
prowadzonych spraw


Wynagrodzenie ustalane jest w indywidualnych negocjacjach z klientem w formie ryczałtu skalkulowanego w oparciu o zakres oczekiwanej pomocy prawnej, bądź według cennika usług udostępnionego podczas negocjacji lub też od wyniku sprawy  /success fee /.

Właściwe rozpoznanie - Szybka reakcja

Koncyliacyjny sposób rozwiązywania problemów klienta

 

INFO