Syndyk masy upadłości Justyny Wesołowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda udział wynoszący 1/2 w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 45 znajdujący się w budynku położonym w Bydgoszczy przy ul. Chałubińskiego 1.

2022-12-20
Syndyk masy upadłości Justyny Wesołowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda udział wynoszący 1/2 w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 45 znajdujący się w budynku położonym w Bydgoszczy przy ul. Chałubińskiego 1.

Syndyk masy upadłości Justyny Wesołowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda udział wynoszący 1/2 w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 45 znajdujący się w budynku mieszkalnym położonym w Bydgoszczy przy ul. Chałubińskiego 1, o pow. użytkowej 52,54 m2 dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr BY1B/00153485/7 za cenę nie niższą niż 83 363 zł.
Termin składania ofert 10.01.2023 r.
Warunki i tryb sprzedaży określono w załączonym postanowieniu.

[Postanowienie]

Formularz zapytania w sprawie powyższego ogłoszenia:

Właściwe rozpoznanie - Szybka reakcja

Koncyliacyjny sposób rozwiązywania problemów klienta

 

INFO