ARCHIWALNE - WYNIKI PRZETARGU WARAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. W LIKWIDACJI

2021-03-10
ARCHIWALNE - WYNIKI PRZETARGU WARAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. W LIKWIDACJI
Wyniki Postępowania Przetargowego z dnia 10 marca 2021 roku

 

W związku z przeprowadzonym przetargiem nr 7 w spółce „Waran” spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w likwidacji z siedzibą w Toruniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 342838 w wyniku odbytych posiedzeń w dniach 2 marca i 9 marca 2021 roku

Ustalono:

I. W wyniku przetargu nie złożono oferty na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa

w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu Cywilnego wchodzącego w skład masy likwidacyjnej Waran spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w likwidacji z/s w Toruniu.

II. Złożono dwie oferty na zakup zbioru rzeczy wchodzących w skład likwidowanego     przedsiębiorstwa.

 

III. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu oraz po przeprowadzeniu dodatkowego postępowania weryfikacyjnego polegającego na dodatkowych negocjacjach wyłoniono oferentów na zakup następujących pozycji z oferty przetargowej:

dodatkowe postępowanie – licytacja ustna

Poz.        4 za cenę    2 100 zł                  J.W.    

Poz.     11 za cenę 2 400 zł                  R.D.

Poz. 23 za cenę    1 192 zł                  R.D.

Poz.    51 za cenę 26 000 zł               J.W.

Poz.      60 za cenę    4 000 zł                   J.W.

Poz.      61 za cenę    3 000 zł               R.D.

Poz.      67 za cenę      705 zł                  J.W.

Poz.     70 za cenę 32 500 zł                         J.W.   

Poz.    284 zał. nr 2 za cenę 1 750 zł (3 szt.) J.W.

 

pozostałe z trybu ofertowego

Poz.    284 zał. 2             550 zł      R.D.

Poz.      56                      700 zł          R.D.

Poz. 208 zał. nr 2        306 zł     R.D.

Poz. 210 zał. nr 2        190 zł R.D.

Poz. 217 zał. nr 2      460 zł     R.D.

Poz. 259 zał. nr 2      750 zł R.D.

Poz. 274 zał. nr 2    280 zł     R.D.

Poz.    292 zał. nr 2     480 zł R.D.

Poz.    293 zał. nr.2    1 600 zł R.D.

Poz.    300 zał. nr. 2      130 zł      R.D.

Poz.    311 zał. nr. 2     120 zł      R.D.

Poz.    324 zał. nr.2    186 zł      R.D.

Poz.    325 zał.nr. 2    144 zł    R.D.

Poz. 326 zał. nr 2      126 zl      R.D.

Poz .    328 zał. nr 2    440 zł    R.D.

Poz.      334 zał. nr. 2    2 700 zł R.D.

Poz.    336 zał. nr. 2       180 zł R.D.

Poz.    361 zał. nr. 2    1350 zł R.D.

Poz.    366 zał. nr. 2     110 zł R.D.

Poz.    42                  1000 zł    J.W.

Poz.    43                    500 zł              J.W.

Poz. 46               500 zł. J.W.

Poz.     44                      200 zł J.W.

Poz.     57                      500 zł      J.W.

Poz.      76                  80 000 zł    J.W.

 

IV. Odstąpiono od przyjęcia oferty dotyczącej zał. nr 2 złożonej przez J.W i R.D.

pozycje: 6, 12,31,32,35,38,41,42,47, 52, 56,57,106,114, 126,127,128,143,155,158
i postanowiono skierować do powtórnego rozstrzygnięcia w trybie z wolnej ręki z zachowaniem konkurencji [konkurs ofert, ogłoszenie na wybranym portalu].

V. Odrzucono w pozostałym zakresie złożoną ofertę przez J.W. i postanowiono podjąć negocjacje w trybie z wolnej ręki z zachowaniem konkurencji [konkurs ofert, ogłoszenie na wybranym portalu].

 

Formularz zapytania w sprawie powyższego ogłoszenia:

Właściwe rozpoznanie - Szybka reakcja

Koncyliacyjny sposób rozwiązywania problemów klienta

 

INFO