Syndyk D308 sp. z o.o. w upadłości z/s w Bydgoszczy sprzeda z wolnej ręki prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynku przemysłowego stanowiącego odrębną nieruchomość położoną w Bydgoszczy, przy Przemysłowej 27

2022-11-14
Syndyk D308 sp. z o.o. w upadłości z/s w Bydgoszczy sprzeda z wolnej ręki prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynku przemysłowego stanowiącego odrębną nieruchomość położoną w Bydgoszczy, przy Przemysłowej 27

Syndyk D308 sp. z o.o. w upadłości z/s w Bydgoszczy sprzeda z wolnej ręki prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynku przemysłowego stanowiącego odrębną nieruchomość położoną w Bydgoszczy, przy Przemysłowej 27, oznaczonego jako działki numer 4/4, 4/13, 5/4, 5/12, 6/13, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW Nr BY1B/00171369/0, za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 726.000 zł netto.

Oferty należy składać do dnia 18.01.2023 r. 
Biuro syndyka w Toruniu 87-100, ul. Szosa Lubicka 10/51, e-mail: krpcedrowski@poczta.onet.pl; tel. 56/6219161

Formularz zapytania w sprawie powyższego ogłoszenia:

Właściwe rozpoznanie - Szybka reakcja

Koncyliacyjny sposób rozwiązywania problemów klienta

 

INFO