Syndyk D308 sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej sprzeda z wolnej ręki 20% udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego, stanowiącego udział w drogach dojazdowych, położonych w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej.

2022-07-25
Syndyk D308 sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej sprzeda z wolnej ręki 20% udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego, stanowiącego udział w drogach dojazdowych, położonych w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej.

Syndyk D308 sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej sprzeda z wolnej ręki 20% udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego, stanowiącego udział w drogach dojazdowych, położonych w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej nr działki 4/15, pow. 0,0848 ha, nr 4/16 (4/31 i 4/32) o pow. 0,0814 ha, KW  BY1B/00171370/0 z wyodrębnionymi działkami gruntu nr 4/15, 4/16, 5/11, 6/16, 6/17 stanowiącymi udział 3372/4312 upadłej spółki, za kwotę nie niższą niż 38 000,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 03.08.2022 r. 

Biura syndyka w Toruniu 87-100, ul. Szosa Lubicka 10/51, e-mail: krpcedrowski@poczta.onet.pl; tel. 56/6219161

Formularz zapytania w sprawie powyższego ogłoszenia:

Właściwe rozpoznanie - Szybka reakcja

Koncyliacyjny sposób rozwiązywania problemów klienta

 

INFO