Syndyk Agnieszki Nowickiej sprzeda udział wynoszący 1/2 w prawie własności nieruchomości lokalowej numer 83 znajdującej się w budynku mieszkalnym położonym w Bydgoszczy przy ul. Witeckiego 1

2023-02-08
Syndyk Agnieszki Nowickiej sprzeda udział wynoszący 1/2 w prawie własności nieruchomości lokalowej numer 83 znajdującej się w budynku mieszkalnym położonym w Bydgoszczy przy ul. Witeckiego 1

Syndyk (Agnieszki Nowickiej) sprzeda udział wynoszący 1/2  w prawie własności nieruchomości lokalowej numer 83 znajdującej się w budynku mieszkalnym położonym w Bydgoszczy przy ul. Witeckiego 1, o pow. użytkowej lokalu 30,94 m2 dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr BY1B/00156044/5  wraz z pomieszczeniem przynależnym i ułamkowym udziałem w nieruchomości wspólnej, za cenę nie niższą niż 93 830 zł, z zastrzeżeniem, że nabywca zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy, a cena uzgodniona z nabywcą zostanie uiszczona
w całości na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży.

Termin składania ofert: 28.02.2023 r.

Kontakt: Biuro syndyka, ul. Szosa Lubicka10/51, 87-100 Toruń; tel. 56/6219161,
e-mail: krpcedrowski@poczta.onet.pl

Formularz zapytania w sprawie powyższego ogłoszenia:

Właściwe rozpoznanie - Szybka reakcja

Koncyliacyjny sposób rozwiązywania problemów klienta

 

INFO