ARCHIWALNE - Sprzedaż prawa własności ruchomości z masy upadłości „TIRTRANS” Sp. z o.o. w upadłości z/s w Nowym Witoszynie za najwyższą cenę nie mniejszą niż 9 992 zł.

2018-09-08
ARCHIWALNE - Sprzedaż prawa własności ruchomości z masy upadłości „TIRTRANS” Sp. z o.o. w upadłości z/s w Nowym Witoszynie za najwyższą cenę nie mniejszą niż 9 992 zł.

Syndyk masy upadłości „TIRTRANS” Sp. z o.o. w upadłości z/s w Nowym Witoszynie sprzeda: prawo własności ruchomości, które stanowią, wyposażenie biurowe oraz drobne wyposażenie warsztatowe, części zamienne  za najwyższą oferowaną cenę nie mniejszą niż 9 992 zł.

 

[Regulamin PDF]   [Regulamin DOC]

Formularz zapytania w sprawie powyższego ogłoszenia:

Właściwe rozpoznanie - Szybka reakcja

Koncyliacyjny sposób rozwiązywania problemów klienta

 

INFO