Zakres działalności

Informacja Dla Przedsiębiorców 
W związku z pojawieniem się regulacji prawnej wprowadzonej ustawą z dnia 31 marca 2020 roku
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 poz. 568) przedsiębiorcy, a zatem wszystkie podmioty wykazujące aktywność gospodarczą [osoby fizyczne, wspólnicy  spółek cywilnych, spółki prawa handlowego]  mogą ubiegać się o pomoc, składając wnioski  do odpowiednich  Powiatowych Urzędów Pracy. Warunkiem otrzymania pomocy jest wykazanie obniżenia obrotów
od min. 15% -25% w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w okresie od 1 stycznia 2020
do 31 marca 2020 r. Pomoc możne polegać na  refundacji części kosztów związanych  z koniecznością wprowadzenia przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub  obniżenia wymiaru czasu pracy.
 
Warunkiem otrzymania pomocy jest:
1. niezaleganie  w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem przypadku, gdy przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności.
2. brak przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.).
3. zawarcie  porozumienia w zakresie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników lub objęcia pracowników przestojem ekonomicznym.

 
W celu usprawnienia  Państwa zabiegów zmierzających do uzyskania pomocy, zamieszczono
na stronie Kancelarii nieodpłatnie projekt porozumienia pomiędzy pracodawcą i pracownikami - do wykorzystania.


Kancelaria Radcy Prawnego świadczy pomoc prawną 

przedsiębiorcom z zakresu:

 • prawa gospodarczego
 • prawa cywilnego
 • prawa spółdzielczego
 • prawa handlowego
 • niewypłacalności kontrahentów
 • restrukturyzacji własnych zobowiązań
 • sporządzanie dokumentów 
 • prowadzenie negocjacji
 • zastępstwa prawnego przed sądami oraz organami administracyjnymi i samorządowymi
 • uwierzytelniania dokumentów

osobom indywidualnym z zakresu:

 • prawa  spadkowego
 • zniesienia współwłasności
 • spraw egzekucyjnych
 • prawa pracy
 • spraw rozwodowych i o podział majątku
 • reprezentacji w sądach i przed organami administracyjnymi
 • spraw odszkodowawczych przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym oraz placówkom medycznym
 • upadłości konsumenckiej
   

Warto nam zaufać z uwagi na :

 • komfort, kompleksowość świadczonej pomocy prawnej, doradztwo w siedzibie kancelarii jak i w siedzibie klienta
 • korzystanie z nowatorskich technik obsługi za pomocą łączy internetowych
 • posiadane kwalifikacje
 • wieloletnią praktykę i doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, procedury cywilnej i administracyjnej, prawa bankowego, prawa upadłościowego i naprawczego
 • doświadczenie zespołu prawników i współpracowników współtworzących potencjał kancelarii   

 

 

Przyjąłem do wiadomości i zgadzam sięKorzystanie ze strony internetowej (www.kancelaria-cedrowski.pl) oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.